bclude

Dit dashboard.

For den barslende medarbejder (Parent).

Hver gang du logger ind på bclude, vil du blive mødt af dit eget personlige dashboard.

Din barselsplan:

Fra dashboardet kan du se din samlede barselsplan, som er den, du selv kan redigere og tilpasse, så den passer til dine tanker, om hvordan din barsel skal være. Selvfølgelig baseret på dine rettigheder og vilkår. Du åbner din barselsplan fra dashboardet ved at klikke på de tre prikker og derefter vælge “Open”.

Vær opmærksom på, at den barselsplan, der møder dig første gang, du logger ind, er generet af bclude. Den indeholder kun faste intervaller, altså de orlovsperioder, hvor du skal afholde barsel og som ikke kan ændres. Du skal selv ind og tage stilling til, hvilke orlovsperioder, du vil afholde og  hvor længe.
Læs mere om hvordan du planlægger din barsel her.

Dine notifikationer:

Fra dashboardet kan du se, hvor mange notifikationer du har, og hvilke notifikationer du har. Notifikationer er information og potentielle opgaver, der sendes til dig under dit barselforløb, som du skal håndtere.
Ud for notifikationer er der tre prikker. Her kan du åbne den, markere den som håndteret (handled), og du kan åbne din plan. Hvis du klikker “Open”, kan du læse mere om din notifikation og samtidig markere den som håndteret (handled). Når du har gjort det, vil notifikationen forsvinde fra dit dashboard.

Din notifikation vil være rød og have et udråbstegn, såfremt du overskrider deadline for den.

Genveje:
Under “Actions” i øverste højre hjørne finder du genveje til dine dokumenter, dine noter og dine spørgeskemaer (Questionnaries). 

Læs mere om dine dokumenter her.

Læs mere om dine noter her.

Læs mere om dine spørgeskemaer (Questionnaries) her.

Kontaktoplysninger:
Nederst i højre hjørne finder du kontaktoplysninger. Der kan både ligge kontaktoplysninger for HR, payroll og din manager, så du har dem let tilgængelige under hele din barsel, og når du bruger platformen.