bclude

Sådan planlægger du din barsel i bclude.

For den barslende medarbejder (Parent).

I bclude har vi lavet et planlægningsværktøj, der hjælper dig som barslende medarbejder med at sammensætte og holde overblik over din barsel og dine orlovsintervaller.

Nedenfor vil vi guide dig gennem, hvordan du bruger værktøjet.

Din første barselsplan

Første gang du logger ind på bclude og åbner en barselsplan, vil du se en initial barselsplan, som bclude har genereret til dig. Den indeholder kun faste intervaller, altså de orlovsperioder, hvor du skal afholde barsel, og som ikke kan ændres.

Når du åbner din barselsplan, vil du blive mødt af en dialogboks med en række spørgsmål vedrørende, hvordan du forventer, at din barsel skal være. De første spørgsmål er baseret på de vilkår, som din arbejdsgiver tilbyder, og lovgivningen.
Et spørgsmål kunne fx være: Ønsker du at tage din barsel med fuld løn? Her svarer du fx ja, hvis du forventer at ville afholde al den barsel, du kan, med løn. Det kan også være, at du møder spørgsmålet: Ønsker du at tage din barsel med barselsdagpenge? Her svarer du ja, såfremt du ønsker at afholde barsel med barselspenge, eller nej, såfremt du ikke ønsker at afholde barsel med barselsdagpenge.
Du vil også blive stillet spørgsmålet: Planlægger du eller din partner at tage barslen først? Svarmulighederne er: “Jeg vil tage min barsel først.”/”Min partner vil tage barsel først.” Hvis det i udgangspunktet er dig, der afholder forældreorlov først efter barnets fødsel, svarer du “Jeg vil tage min barsel først”. Er det derimod din partner, der afholder forældreorlov først efter barnets fødsel, svarer du, “Min partner vil tage barsel først”. Vælger du, at det er din partner, der afholder barsel først, skal du dernæst angive, hvor mange uger du forventer, at din partner afholder efter barnets fødsel, og hvor mange uger, du ønsker at have overlappende barsel. Her indtaster du et tal, såfremt du og din partner ønsker at afholde barsel på samme tid, altså overlappende.
Når du har svaret på spørgsmålene, trykker du “OK”, og der genereres et første udkast (et Draft) af din barselsplan, som du kan ændre og tilpasse.

Før vi dykker dybere ned i selve planlægningen af din barsel, vil vi gennemgå de oplysninger, vi giver dig, når du er inde på din barselsplan

Overblik over din barsel
I venstre side af din barselsplan finder du de grundlæggende oplysninger om din barsel. Først ser du “State,” som angiver hvilket stadie din barselsplan befinder sig i (Initial, draft, current eller submitted – læs mere om stadierne her). Derefter vises din terminsdato og den faktiske fødselsdato. Fødselsdatoen vil først fremgå, når du bliver forælder og har registreret dit barns fødsel. Herefter kan du se, om din barselsplan er blevet godkendt, og af hvem.

Du kan også se, hvor meget ferie der er blevet overført til dig, som du har optjent inden din barsel, samt eventuelt overførte ekstra feriefridage (Transferred vacation days). Hvis du har modtaget ekstra feriefridage (Extra Vacation), vil de blive vist separat, f.eks. som 12 + 5. Du vil også kunne se dit Max leave. Normalt vil Max leave stå som 52 uger, hvilket er det maksimale antal uger, forældre samlet kan holde barselsorlov med dagpenge i Danmark. Du har mulighed for at ændre Max leave til et andet antal uger, hvis du vil planlægge ud fra dette. Dette kan være en hjælp, når du skal planlægge din barsel og sikre, at du ikke overstiger grænsen. Du kan f.eks. sætte det til 24 uger, hvis du ved, at du kun vil tage 24 ugers orlov efter barnets fødsel. Planlægningsværktøjet vil da ikke tillade, at du tager mere orlov. Ud over Max leave kan du også se Used leave (hvor meget barsel der er brugt i din plan). Bemærk, at det barsel, din partner tager, ikke inkluderes i Used leave. Derefter følger Available leave, som angiver det tilgængelige barsel, du kan bruge.

Herefter finder du Earned vacation days total, som viser det samlede antal feriedage, du har til rådighed. Dette inkluderer både den overførte ferie, du havde optjent før barslen, samt ferie, du optjener fra første orlovsdag til sidste orlovsdag. Dermed kan du se, hvor mange feriedage du endnu ikke har brugt i din plan, hvilket angives som Available vacation days.

Nedenfor guider vi dig igennem, hvordan du bruger planlægningsværktøjet.

Sådan flytter du en orlovsperiode

De forskellige orlovsperioder kalder vi intervaller, og de fremgår som lilla (orlovsperiode), gule (ferie), eller grå (perioder som er afviklet). De kolonner som omgives af stiplede linjer, kan der flyttes rundt på, imens dem der ikke har stiplede linjer, ligger fast. Når en kolonne ligger fast, skyldes det, at man ikke som barslende ikke har ret til at ændre denne periode – fx at moren skal holde to ugers barselsorlov lige efter fødslen. Det kaldes pligtorlov. 

 1. Åben din barselsplan ved at vælge “Plans” i navigationsbaren til venstre, tryk på de tre prikker ud for dit navn, og vælg “Open”. Du kan også åbne din plan direkte fra dashboardet, ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”.
 2. Tryk på tre prikker ud for dit navn og vælg “Open”.
 3. For at flytte et interval, skal du trykke i midten af det og trække det op eller ned. 
 4. Afslut med “Save”.

Tip: Ønsker du ikke at bruge træk og slip funktionen, kan du via Show info selv indskrive datoerne på afholdelsen af de forskellige periode. Det gør du enten ved at klikke på de runde grønne informations (i) ikoner på tidslinjen eller ved at højreklikke på intervallet og klikke på “Show Info”.

Nedenfor er en billedeguide, der viser, hvordan du flytter en orlovsperiode.

Flyt med træk og slip
Flyt med træk og slip
Flyt ved hjælp af infoikon
Sådan ændrer du længden af din orlovsperiode

Du kan gøre dine orlovsperioder (intervallerne) kortere/længere i enderne. Dog vil der være en begrænsning på, hvor lange de kan blive baseret på loven og din virksomheds barselspolitik.

 1. Åben din barselsplan ved at vælge “Plans” i navigationsbaren til venstre, tryk på de tre prikker ud for dit navn, og vælg “Open”. Du kan også åbne din plan direkte fra dashboardet, ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”.
 2. Tryk på pilen i den ende af kolonnen, som du ønsker at gøre kortere eller længere. Træk i intervallet indtil længden passer. Du kan på tidslinjen se, hvor mange uger orlovsperioden er, når du trækker i den.
  Der vil ofte være en begrænsning på, hvor lang et interval kan blive. Du kan finde information om intervallets længde ved at klikke på de runde informations (i) ikoner på tidslinjen eller ved at højreklikke på intervallet og klikke på Show Info.

Bemærk: Hvis du har to intervaller, der overlapper hinanden tidsmæssigt, vil der komme en advarselstrekant til venstre, du vil derfor ikke kunne lave denne fejl uden at opdage det. 

Sådan sletter du en orlovsperiode

Du kan slette dine orlovsperioder/intervaller, såfremt du ikke ønsker at holde dem. 

 1. Åben din barselsplan ved at vælge “Plans” i navigationsbaren til venstre, tryk på de tre prikker ud for dit navn, og vælg “Open”. Du kan også åbne din plan direkte fra dashboardet, ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”.
 2. Højreklik på det interval du ønsker at slette og vælg “Delete interval”.
 3. Afslut med “Save”. 

Bemærk: Du kan altid tilføje intervallet igen ved at højreklikke i den pågældende kolonne og klikke på “Add interval”.

Sådan deler du en orlovsperiode op

Hvis du har en orlovperiode/et interval, som du gerne vil have delt op, fordi du gerne vil afholde noget af orloven på et tidpsunkt og noget andet på et andet tidspunkt, så skal du gøre følgende: 

 1. For at kunne opdele en orlovsperiode/ et interval, skal du først frigive nogle uger – klik på det interval du ønsker at forkorte og træk i det, indtil ugerne passer. Når du trækker i et interval, vil der stå dage og uger ud for det, så du nemt kan følge med. 
 2. Når du har frigivet nogle uger, højreklikker du i samme kolonne og vælger “Add Interval”.
  Bemærk: Du kan kun tilføje et nyt interval fra tidslinjen, hvis du har mere end en uge til rådighed. Ønsker du at lave mindre intervaller, så skal du gøre det ved at klikke på de runde info ikon ud for den orlovsperiode, som du vil dele op i flere mindre intervaller. Her kan du angive perioderne manuelt i listen over intervaller. 
 1. Så kan du lægge intervallerne, som du ønsker det.
 2. Afslut med “Save”.

Bemærk: I venstre side (Statistics) kan du se, hvor mange uger du har brugt af din barsel (Used leave) og hvor mange uger, der er tilbage (Available leave). Her skal du være opmærksom på, at det barsel din partner tager, ikke indgår i planen.

Nedenfor finder du en billedeguide, der viser, hvordan du deler en orlovsperiode op.

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Sådan tilføjer du ferie til din barsel

For at oprette ferie i din barselsplan, skal du gøre følgende:

 1. Åben din barselsplan ved at vælge “Plans” i navigationsbaren til venstre, tryk på de tre prikker ud for dit navn, og vælg “Open”. Du kan også åbne din plan direkte fra dashboardet, ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”.
 2. Her vises din plan. Til venstre under Statistics kan du se, hvor mange feriedage du har i alt (Earned vacation days total) og hvor mange feriedage du endnu ikke har brugt i din plan (Available vacation days). 
 3. For at oprette ferie i planen skal du højreklikke på den gule kolonne med stiplede linjer og vælge “Add Interval”.
 4. Så kan du trække i intervallet og samtidig følge med i, hvor mange dage du bruger under Statistics. Når intervallet har den længde du ønsker, har du oprettet ferie i din plan.
 5. Afslut med “Save”.

Bemærk: Under Statistics kan du også se et overblik over din ferie. Her kan du se, hvor mange feriedage du har optjent inden din barsel, som din arbejdsplads har overført til dig (Transferred vacation days), og disse dage kan du bruge i din plan. Hvis det antal dage ikke er korrekte, skal du kontakte din administrator, som kan ændre det. Du kan også se, hvor mange feriedage, du har i alt (Earned vacation days total), som dækker over den overførte ferie, du har optjent inden barsel og det ferie du optjener fra første orlovsdag til sidste orlovsdag. Dernæst kan du se, hvor mange feriedage du endnu ikke har brugt i din plan (Available vacation days). 

Tip: Hvis du vil bruge din ferie i forlængelse af din barsel, kan det være en hjælp at se, hvornår helligdage ligger. Det kan du få vist i bclude. Tryk på filtreringsikonet øverst i højre hjørne. Under “Mark non business days” vælger du yes. Weekender og helligdage vil nu fremgå med grå i din plan.

Tip: Du kan også tilføje ferie ved at klikke på infoikonet ud for ferieintervallet i din barselsplan. Her kan du via en kalender planlægge, hvornår din ferie skal ligge, og du kan i kalenderen også se helligdage, der hvor datoen er markeret med grønt.

Nedenfor finder du en billedeguide over, hvordan du tilføjer ferie til din barsel.

Step 1
Step 2
Step 3
Sådan ligger du ferie mellem to barselsperioder

Dette kan gøres på to måder. Du kan enten placere din ferie (det gule interval) mellem to orlovsintervaller (de lilla intervaller), eller opdele et orlovsinterval, og lægge ferien i mellem. Hvis du vil opdele et interval, skal du gøre følgende:

 1. Åben din barselsplan ved at vælge “Plans” i navigationsbaren til venstre, tryk på de tre prikker ud for dit navn, og vælg “Open”. Du kan også åbne din plan direkte fra dashboardet, ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”.
 2. Tryk på de tre prikker ud for den plan, som du ønsker at åbne, og vælg “Open”.
 3. For at kunne opdele et interval, skal du først frigive nogle uger – klik på det interval du ønsker at forkorte og træk i det, indtil ugerne passer. Når du trækker i et interval, vil der stå dage og uger ud for det, så du nemt kan følge med. 
 4. Når du har frigivet nogle uger, højreklikker du på kolonnen og vælger “Add Interval”.
 5. Så kan du lave mellemrum mellem de to intervaller, og lægge ferieintervallet mellem dem. 
 6. Afslut med “Save”.

Hvorvidt du må placere ferie under din barsel afhænger af lovgivningen og de vilkår/aftaler du har med din arbejdsgiver. Du kan læse mere om barselslovgivning i Danmark her.

Nedenfor er en billedeguide over, hvordan du placerer ferie to orlovsperioder i samme interval.

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Planlæg barsel og ferie efter weekender og helligdage

Med bclude er det nemt og overskueligt at planlægge sin barsel og ferie efter weekender og helligdage, hvis du ønsker det. Du skal blot gøre følgende:

 1. Vælg “Plans” i navigationsbaren til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker ud for din plan og “Open”. Du kan også åbne din plan direkte fra dashboardet, ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”.
 3. Tryk på filtreringsinkonet øverst i højre hjørne.
 4. Under “Mark non business days” vælger du yes.
 5. Weekender og helligdage vil nu fremgå med grå i din plan, og du kan planlægge efter det.

Bemærk: Orloven bliver ikke forlænget, selvom der er helligdage i perioden. Orlov tæller kalenderdage og ikke helligedage og weekender. Ønsker man at udnytte helligdagene, så kan man bruge sin ferie.

Delvis genoptag dit arbejde under barslen

Det afhænger af organisationens politik, om du kan delvis genoptage dit arbejde, imens du holder barsel. Giver din arbejdsplads dig mulighed for det, så kan du håndtere det på følgende måde i din barselsplan:

 1. Højreklik på det interval, som du ønsker at genoptage arbejde i, og vælg “Partial leave”.
 2. Vælg hvor mange procent du starter op på. Du kan vælge mellem 20%, 40%, 60% og 80% – 20% svarer til en dag om ugen.
 3. Afslut med “Save”.

Bemærk: Hvis det ikke er muligt at vælge “Partial leave”, er det fordi, det ikke indgår i din organisations politik. Her skal du kontakte din leder eller HR, for at tale nærmere om det.

Nedenfor finder du en billedeguide, der viser hvordan du i din barselsplan vælger delvis genoptagelse af arbejde.

Step 1
Step 2
Step 3
Forlængelse af din barsel

Det afhænger af lovgivningen, om du kan forlænge din barsel og hvordan. Du kan læse mere om lovgivningen vedr. barsel i Danmark her.
Har du ret til at forlænge din barsel, vil det være muligt at vælge “Extend leave periode”, når du højreklikker på intervervallet. Hvis ikke det er muligt i det pågældende interval, vil denne mulighed ikke komme frem, når du højreklikker .
Har du mulighed for at forlænge, så gør du det på følgende måde i bclude:

 1. Højreklik på det sidste interval i din plan og vælg “Extend leave periode”.
 2. Vælg 8 eller 14 uger. I Danmark er det kun muligt at forlænge med enten 8 eller 14 uger. 
 3. Afslut med “Save”.

Bemærk: Når du forlænger din barsel vil de 8 eller 14 være uden indkomst.

Step 1
Step 2
Din forventet barselsplan

Du kan altid gå til og fra din barselsplanlægning i bclude, du skal blot huske at trykke på “Save”, hver gang du har justeret i den. Når du mener, at barselsplanen er som, du forventer den vil være, så skal du trykke på knappen “Set to current”. Planen kan selvfølgelig ændre sig afhængigt af, hvornår barnet bliver født, men det er vigtigt, at planen afspejler din forventning. I Danmark skal du senest 4 uger før forventet fødsel, angive din forventet barsel umiddelbart efter fødsel. I vores system angiver du netop dette, ved at trykke på “Set to current”. Din arbejdsgiver får således kendskab til din forventede barsel efter fødslen, hvilket er vigtigt i forhold til planlægning og refusionssøgning. Planen kan selvfølgelig ændre sig i forhold til, hvornår dit barn bliver født, og den vil automatisk tilpasse sig herefter, når du indtaster fødselsdatoen. Det er først 6 uger efter dit barns fødsel, at du skal fastlægge dig endeligt på din barselsplan.