bclude

De forskellige stadier af din barselsplan.

Når du åbner din barselsplan på bclude, kan du se det stadie, den befinder sig i, øverst til venstre under “State”. Dette er nyttigt både for dig og din organisation. Lad os gennemgå de forskellige stadier og hvad der afgør dem.

Din barselsplan kan have følgende stadier:

Initial: Dette er det første stadie i din barselsplan, som bclude genererer, så snart din organisation opretter planen for dig. Den indeholder kun faste intervaller, altså de orlovsperioder, hvor du skal afholde barsel, og som ikke kan ændres. Nogle barselsplaner indeholder ikke faste orlovsperioder, for eksempel når det gælder far/medforælder, da de selv kan tilpasse og planlægge deres barsel efter barnets fødsel. I sådanne tilfælde vil din initiale barselsplan ikke indeholde nogen orlovsperioder, før du har taget stilling til dem.

Draft: Din barselsplan befinder sig i “draft”-stadiet, når du har besvaret de spørgsmål, der præsenteres for dig, når du åbner din barselsplan første gang. Disse spørgsmål hjælper bclude med at generere et mere præcist udgangspunkt for, hvordan din barselsplan vil se ud. Når du har besvaret spørgsmålene omkring din barsel, genereres der et udkast til din barselsplan, som du selv kan ændre yderligere.

Current: Din barselsplan når dette stadie, når du trykker på knappen “Set to current”. Dette gør du, når du mener, at barselsplanen stemmer overens med dine forventninger. Planen kan selvfølgelig ændre sig afhængigt af, hvornår barnet bliver født, men det er vigtigt, at planen afspejler din forventning. I Danmark skal du senest 4 uger før forventet fødsel angive din forventede barsel umiddelbart efter fødslen. I vores system angiver du netop dette ved at trykke på “Set to current”. Din arbejdsgiver får således kendskab til din forventede barsel efter fødslen, hvilket er vigtigt i forhold til planlægning og refusionssøgning.

Submitted: Din barselsplan når dette stadie, når du trykker på knappen “Submit Plan”. I Danmark skal dette ske senest 6 uger efter fødslen, og her fastlægger du din endelige plan for, hvordan din barsel bliver. Bemærk, at du først kan trykke på “Submit Plan”, efter du har registreret din barsels fødselsdag. Der kan ikke længere ændres i planen efter den er submitted. Ønsker du ændre i den efter, skal du kontakte din lokale administrator, der kan åbne den igen.