bclude

Dine spørgeskemaer.

For den barslende medarbejder (Parent).

På bclude har vi gjort det nemt at tilgå spørgeskemaer, som er relevante for dig på barsel. Vi kalder dem “Questionnaries”.
Det kan være spørgeskemaer relateret til samtalen før, under eller efter din barsel/forældreorlov. Du finder dine spørgeskemaer på følgende måde:

  1. Vælg “Plans” i navigationsbaren til venstre og tryk på de tre prikker ud for dit navn og vælg “Open.” Du kan også åbne planen direkte fra dashboarded ved at trykke på de tre prikker ud for den og vælge “Open”. 
  2. I højre side finder du en række faner. Når du holder musen over en fane, kan du se hvad den hedder. Her vælger du “Questionnaries” symboliseret ved en mappe, og her finder du dine spørgeskemaer.
  3. Tryk på de tre prikker uden for det spørgeskema, du ønsker at åbne, og vælg “Open”.
  4. Nu kan du se dit spørgeskema, hvem det er synligt for (inkl. svarene), en beskrivelse af det og en række spørgsmål. Bemærk at der kan fremgå en beskrivelse af baggrunden for spørgsmålet ud for infoikonet. Det kan hjælpe dig, når du svarer på spørgsmålet.

    Tip: Ønsker du ikke at se beskrivelserne, kan du i venstre hjørne trykke på filtreringsikonet og vælge “Compact”. Nu vil beskrivelsen forsvinde, og du vil kun se dem, hvis du holder musen over infoikonet ud for spørgsmålet.
  5. På de lilla linjer kan du besvare spørgsmålene. 
  6. Du kan svare på spørgsmålene løbende, blot du husker at trykke på “Save”.
  7. Når du har besvaret alle spørgsmålene og trykket på “Save”, så kan du trykke på “Submit”, og du kan ikke længere redigere dine svar. 


Bemærk: Er der ikke nogen spørgeskemaer under Questionnaire, så er det fordi jeres virksomhed ikke har oprettet nogle.