bclude

Sådan opretter du en ny barselsplan.

For Admin, HR, Manager i bclude.

Når en medarbejder meddeler, at hun/han skal på barsel, så skal der oprettes en ny barselsplan til medarbedjeren på bclude. Det gør du på følgende måde:

 1. Vælg ”Plans” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på plus-symbolet i øverste højre hjørne (Add new plan).
 3. Skriv mailen på den medarbejder, som skal på barsel. Der vil komme forslag op, når du har skrevet de første 3 bogstaver. Tryk på “Next”, når du har søgt den korrekt medarbejder frem.

Bemærk: Medarbejder kan først oprettes med en plan, hvis du har oprettet medarbejderen i systemet. Læs mere her om hvordan du tilføjer en medarbejder til bclude. 

 1. Vælg hvilke betingelser (Terms), som gør sig gældende for medarbejderen. Dette har betydning for, hvilken politik medarbejderen er berettiget til og derfor kan planlægge sin barsel ud fra. 
 2. Skriv terminsdato.
 3. Vælg hvilken “Parent role”, der er gældende for medarbejderen.
  Her kan du vælge mellem
  1. Birth parent (Den fødende forælder)
  2. Co parent (Medforældren)
  3. Social parent (Social forælder)
  4. Close family (Nærtstående familiemedlem).

   Dette er særligt vigtigt i forhold til refusionssøgningen og den dansk barseslovgivning, og så fremt bcldue skal generere data om, hvor meget barsel jeres forskellige barslende afholder.
 4. Earned vacation days (before leave): Indskriv evt. optjente feriedage, som medarbejderen skal have med i planlægningen af sin barsel. Dette kan også tilføjes til planene senere. 
 5. Earned vacation days (Extra holiday entitlements): Indskriv evt. ekstra feriefridage, som din medarbejder måtte have optjent og skal have mulighed for at bruge i planlægningen af sin barsel.
 6. Earned vacation pr day: Dette vil være præsat til 0.07, da bclude beregner, hvor meget ferie, der optjenes fra første orlovsdag til sidste orlovsdag ud fra den Danske Ferielov, hvor du optjener 2,08 feriedage om måneden. Dette svarer til 0.07 optjent ferie pr. dag. Optjener din medarbejder mere ferie, så skal du ændre dette. 
 7. Max leave: Dette vil være præsat til 52, hvilket er det antal uger, som forældre tilsammen kan holde orlov med barselsdagpenge. Dette kan hjælpe jeres medarbejdere, når han/hun skal planlægge sin barsel og holde styr på, at der ikke bliver brugt for meget. Tallet kan ændres, såfremt der er et andet max leave at planlægge ud fra. 
 8. Klik på “Next”.
 9. Dernæst kommer der en side, som samler alle de indsamlede oplysninger. Såfremt dette er korrekt, så klik på “Create”. 

Du har nu oprettet en barselsplan til din medarbejder, der skal på barsel. Nu kan medarbejderen gå i gang med sin planlægning.
Bemærk: Det er kun medarbejderen, der har adgang til planlægningsværktøjet.