bclude

Notifikationer i bclude.

For administratoren (Admin) af bclude.

Hos bclude har vi gjort det nemt, at få sendt besked ud til de forskellige afdelinger og personer, som de bør vide og reagere på.

Vi skelner mellem notifikationer i jeres politikker og autonotifikationer.

Notifikationer i politikken bliver sat op til et bestemt tidspunkt i orlovsperioden, fx en notifikation om en samtale 6 uger før orlovsperioden påbegyndes. Når du bliver oprettet og onboardet på bclude, så vil vi sikre, at du får opsat en række notifikationer i dine politikker, som passer til jeres behov.
Du finder dine notifikationer i politikkerne på følgende måde:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du se dine notifikationer og vælg “Open.”
 3. Du kan nu se en tabel i midten, og dine notifikationer vil være kategoriseret som “Notification” under kolonnen “Type”
 4. Du åbner en specifik notifikation ved at trykke på de tre prikker ud for notifikationen. Tryk på “Open”. Du kan nu læse mere om din notifikation.

Skulle der blive behov for at tilføje nye, redigere, slette mm. i dine notifikationer i politikken, så kan du læse mere her.

Autonotifikationer, er de notifikationer som bliver sendt ud, når der sker en handling i bclude. Autonotifikationer kan fx være sat op til, når en medarbejder registrerer sit barnets fødselsdag, når en barselsplan indsendes, eller når der tilføjes en ny note til en barselsplan.
Når du bliver oprettet og onboardet på bclude, så vil vi sikre, at du får opsat en række autonotifikationer, som passer til jeres behov.

Du finder dine autonotifikationer på følgende måde:

 1. Vælg ”Organizations” i navigationsbaren til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker, som står yderst til højre, ud for den organisation du ønsker at tilføje noget til. Vælg ”Open”.
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer settings.
 4. Under ”Auto notifications”  finder du dine autonotifikationer.
 5. Du vil se en liste med de handlinger, som der kan generes en autonotifikation til (1). Er der lavet en autonotifikation til fx “Plan Created”, så vil der være en pil foran den (2). 
 6. Trykke på pilen og se den/de autonotifikation(er), som sendes ud, når en plan oprettes på bclude (3).
 7. Tryk på den specifikke autonotifikation for at se indholdet i den og hvem der er modtager (4). 

Skulle der blive behov for at tilføje nye, redigere, slette mm. i dine autonotifikationer, så kan du læse mere her.