bclude

Den nye barselsorlov 2022 – kort og godt.

Introduktion til den nye barselsorlov

Ved bclude arbejder vi med barsel hver dag, idet vi ønsker at digitaliserer processerne og samtidig skabe et inkluderende arbejdsmiljø, der er baseret på kommunikation og fleksibiliet. Vi tror på, at det vil skabe en synlig værdi for både organisationer og deres medarbejdere. I arbejdet med barsel er det dog uhyre vigtigt at have styr på, hvilke muligheder vores lovgivning giver i forhold til afholdelse af barsel, derfor er vi selvfølgelig også meget optaget af den nye barselslov fra august 2022.

Neden for vil vi kort gennemgå, hvad der er sket af ændringer med den nye lovgivning.

Kort og godt

Overordnet medfører den nye barselsorlov total ligedeling efter fødslen, hvor begge forældre kan holde i alt 24 ugers orlov med barselsdagpenge, hvis de ikke foretager sig noget. Barslen fordeler sig således:

  • 11 uger øremærkes til hver forælder, som ikke kan overdrages. Afholder forælderen således ikke sine 11 uger, så bortfalder de.
  • 13 ugers forældreorlov til hver forælder, som frit kan overdrages til den anden forælder.

Derudover medfører den nye barselsorlov, at soloforældre og LGBT+ familier får mulighed for at overdrage orlov til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer. Dette træder dog først i kraft den 1. december 2023 og gælder for børn, der fødes den 1. januar 2024 eller senere.

Vil du læse mere om den nye fordeling af barsel, så se her.

Hvad skal du gøre først

Det er altid komplekst, når en ny lov med nye regler skal implementeres. Som arbejdsgiver skal du som det allerførste tjekke din barselspolitik efter i sømmene, så du undgår at udøve ulovlig forskelsbehandling og diskrimination ved for eksempel at give moren/den fødende ret til mere barsel med løn, end hvad du tilbyder faren/medforælderen.

Derudover overvejer mange arbejdsgivere lige nu, hvilke lønforhold de skal tilbyde deres barslende medarbejdere, og på LinkedIn har vi allerede set flere danske virksomheder offentliggøre nye vilkår med op til 24 ugers fuld løn til begge forældre. Ved bclude forstår vi godt, at det for nogle virksomheder kan være svært at forholde sig til, hvordan de nye regler bedst implementeres både i forhold til omkostninger samt tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Vi tror dog på, at en attraktiv og velimplementeret barselspolitik bliver afgørende for dig som arbejdsgiver, og at du vil opleve, at både nuværende og kommende kolleger vil være mere opmærksomme på vilkår og muligheder.

Ved bclude vil vi derfor gerne hjælpe jer, så jeres arbejde med barsel bliver automatiseret og optimeret, samtidig med at vi skaber et mere inkluderende arbejdsmiljø for jeres barslende medarbejdere. Er du nysgerrig, kan du altid booke en gratis demo her.

Seneste indlæg.

Vi ved, at mange arbejdspladser og ledere har svært ved at forholde sig til, hvorvidt og hvordan de skal snakke med deres …

Rune var nyuddannet og havde netop landet sit første job, da han stod overfor at skulle fortælle sin arbejdsgiver om sin kommende …

Jane vidste, at hun ikke egnede sig til at gå hjemme, og for både hende og hendes mand var det vigtigt, at …

Sarah synes, som mange andre kommende forældre, at det var svært at vide, hvordan hun ville have det med at være på …