bclude

Sygeorlov (Sick leave) under barsel.

For Admin og HR i bclude.

Hvis en medarbejders barn bliver syg og indlagt på hospital i forbindelse med fødslen eller inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelse af et adopteret barn, kan medarbejderen forlænge barselsorloven og retten til barselsdagpenge med de uger, hvor barnet er indlagt – dog med højest op til 3 måneder. Læs mere om reglerne her. 

Har medarbejderen ret til forlængelse og til barselsdagpenge, så skal I ind og tilføje et sygeorlov.

Det gør I således

  1. Vælg “Plans” i navigationsbaren til venstre.
  2. Tryk på de tre prikker ud for den pågældende medarbejders plan, hvor du skal tilføje en sygeorlov, og vælg “Open”. Her vises medarbejderens plan.
  3. Tryk på “Add sick leave” nederst i venstre hjørne. 
  4. Udfyld datoerne for sygeorloven.
    Bemærk: Bliver mor fx indlagt sammen med barnet lige efter fødslen, så starter sygeorloven først dagen efter fødslen. 
  5. Udfyld evt beskrivelse.
  6. Afslut med “Save”. 

Du kan nu se, at sygeorloven er blevet tilføjet til planen.
Ønsker du at sende notifikationer til relevante personer, når en sygeorlov tilføjes, kan du læse mere om, hvordan du gør det her.

Ønsker du at forlænge sygeorloven eller ændre den, efter du har tilføjet den, kan du altid klikke på info-ikonet ud for Sick leave. En boks kommer frem, og du kan ændre på datoerne og beskrivelsen. Afslut med “Ok”.

Ønsker du at slette en sygeorlov, efter du har tilføjet den, skal du højreklikke på info-ikonet og trykke på “Delete sick leave”, og derefter trykke “Ok” i boksen. Sygeorloven er nu fjernet, og den vil ikke længere fremgå på tidslinjen.