bclude

Refusionskonfiguration.

Har du valgt modulet +Refusion, kan du under dine organisationsindstillinger vælge, hvilken fond du ønsker refusion fra, samt indskrive beløbet, du forventer at modtage i refusion. Ved at indskrive disse oplysninger kan bclude generere en lønspecifikation, der viser den forventede refusion for forskellige barselsforløb samt omkostningerne ved barselsforløbet. Læs mere om lønspecifikationen her.

Sådan vælger du refusionsfond og indtaster refusionssats:

  1. Vælg “Organizations” i navigationsmenuen yderst til venstre.
  2. Klik på de tre prikker, der findes yderst til højre, ud for den organisation, det drejer sig om, og vælg “Open”.
  3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer indstillinger (Settings).
  4. Vælg ikonet, der symboliserer en Refusionskonfiguration (Reimbursement configuration). Her kan du markere hvilken barselsfond, I er tilknyttet samt indskrive den sats, I modtager herfra i refusion.
  5. Afslut ved at klikke på  “Save”