bclude

Lønspecifikation (Salary specification) for din medarbejders barselsplan.

For at få detaljeret information om lønomkostninger, refusionsindtægter og samlede udgifter i forbindelse med en medarbejders barselsplan, kan du benytte vores lønspecifikation. Følg disse trin:

  1. Klik på “Plans” i navigationsmenuen til venstre.
  2. Tryk på de tre prikker ved den specifikke medarbejders plan, du ønsker at se lønspecifikationen for, og vælg “Open”. Dette åbner medarbejderens barselsplan.
  3. I øverste venstre hjørne på planen finder du tre prikker. Klik her og vælg “Åbn lønspecifikation”.
  4. En dialogboks åbnes nu med lønspecifikationen for den pågældende medarbejder på barsel.

I lønspecifikationen vil du se måneder, efterfulgt af “Salary”, som er medarbejderens løn i de pågældende måned. Herefter vises “Leave Cost”, som beregnes ud fra medarbejderens løn og den tid, han eller hun er på barsel i måneden. Endelig er der “Reimbursement”, der beregner den forventede refusion baseret på din organisations refusionssats og medarbejderens tid på barsel i måneden. Bemærk, dette er kun med, såfremt man har valgt modulet +Refusion.

Nederst i tabellen får du et overblik over den samlede løn, der er udbetalt i hele perioden, lønnen udbetalt under medarbejderens barsel, den forventede refusion samt de samlede omkostninger, som er beregnet ved at trække den forventede refusion fra lønudgifterne til medarbejderen under barslen.

Bemærk: Løn- og refusionsværdierne er beregnet ud fra gældende løn (Current salary) og refusionssatsen i dine organisationsindstillinger. De kan også påvirkes af andre faktorer, der ikke er inkluderet i dette system. Brug derfor informationen med forsigtighed