bclude

Hvilken Employment Type/ansættelsestype skal jeg vælge?.

Såfremt du har servicen +Refusion, så er det vigtigt, at du vælger hvilken ansættelsetype, der er gældende for de medarbejdere, du opretter som Parents.
Du kan vælge mellem tre ansættelsetyper:

1.  Permanent Employee – 37-hours/week, hvilket er en fastansat på 37 timer (med 7,4 timer pr. dag mandag til fredag).

2. Permanent Employee – other, hvilket er en fastansat, som er ansat på et andet antal timer end 37 timer. Når du vælger den, så skal du selv udfylde, hvor mange timer medarbejderen arbejder fordelt på ugens dage. 

3. Hourly Employee, hvilket er en timeansat, som får løn for de timer, de arbejder. Når du vælger den, så vil du efterfølgende skulle udfylde hvor mange timer medarbejderen har arbejdet i gennemsnit de seneste 4 uger.

Du vælger den ansættelsetype, som er gældende for den specifikke medarbejder.