bclude

Hvad gør jeg, hvis en leder stopper?.

For administratoren (Admin) og HR i bclude.

Stopper en leder, og er personen dermed ikke længere ansat i virksomheden, så skal han/hun slettes. Se hvordan du sletter en medarbejder her.
Bemærk: Du kan ikke slette en manager, der er ansvarlig for nogle medarbejdere i bclude. De medarbejdere, det drejer sig om, skal først tildeles en ny manager. Det kan du gøre på to forskellige måder.

Du kan flytte alle lederens medarbejdere på én og til én anden manager. Det gør du således:

  1. Vælg “Employees” i navigationsbaren til venstre.
  2. Tryk på de tre prikker ud for den Manager, som stopper. Vælg “Open”.
  3. Her vises managerens information. I venstre side er der en knap, som hedder “Move employees”. Tryk herpå.
  4. Der kommer nu en pop-up boks, hvor du kan vælge hvilken ny manager, medarbejderen skal flyttes til. I feltet “Manager” kommer en liste frem med alle de oprettede managers. Vælge den manager, som er den nye leder for medarbejderne.
  5. Tryk på “Ok”.

Alle medarbejderne, der var tilknyttet manageren, er nu flyttet til den nyvalgte manager

Du kan også flýtte managerens medarbejdere enkeltvis, hvis de fx får forskellige ledere. Det gør du således:

  1. Vælg “Employees” i navigationsbaren til venstre.
  2. Tryk på de tre prikker ud for den medarbejder, der har fået nye leder. Vælg “Open”.
  3. Her vises medarbejderens information. I det nederste felt er fremgår vedkommendes manager. Tryk på feltet og de andre medarbejdere der har rollen som manager vil komme frem. Vælg den person, som nu er leder.
  4. Afslut med “Save”.