bclude

Spørgeskemaer (Questionnaries).

For administratoren (Admin) af bclude.

I bclude er det muligt at tilføje spørgeskema (Questionnaire) til sine barselspolitikker. Det kan være spørgeskemaer, der hjælper i forhold til samtalerne før, under og efter barsel, tjeklister, gravid APV eller lignende.

Ved at tilføje spørgeskemaerne til jeres barselspolitikker i bclude, så sikrer vi, at når I opretter en ny barselplan, så vil spørgeskemaerne følge med og være tilgængelige for de relevante medarbejdere.

Når din organisation bliver oprettet og onboardet på bclude, så vil vi altid sikre, at vi har oprettet de spørgeskemaer, som passer til jeres behov og ønsker. Men skulle der ske ændringer, og bliver der behov for, at I selv opretter spørgeskemaer eller ændrer i de eksisterende, så kan finde guides herom nedenfor.

Sådan finder du dine spørgeskemaer (Questionnaries)

Ønsker du at se, hvilke spørgeskemaer du har tilknyttet dine barselspolitikker, så skal du gøre det på følgende måde:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil tilføje et spørgeskema (Questionnarie) og vælg “Open.” 
 3. Nu åbnes politikken, og i højre side har du en række faneark, vælg “Questionnaire”.
 4. Nu åbnes en ny side. Dine spørgeskemaer (Questionnaries) vil fremgå her øverst på siden. Du kan bladre mellem dem med pilene.
Sådan laver du et spørgeskema (Questionnaire) til din barselspolitik

Ønsker du at tilføje et nyt spørgeskema til en eksisterende barselspolitik, skal du gøre følgende:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil tilføje et spørgeskema (Questionnarie) og vælg “Open.” 
 3. Nu åbnes politikken, og i højre side har du en række faneark, vælg “Questionnaire”.
 4. Nu åbnes en ny side. Såfremt du har oprettet questionnaires tidligere, så vil de fremgå her øverst på siden. Du kan bladre mellem dem med pilene. For at lave et nyt spørgeskema, skal du trykke på “+” i det øverste højre hjørne. Her kan du vælge, om du vil tilføje et fra de skabeloner bclude tilbyder, eller selv bygge en op fra bunden “Tom”.
  Bemærk: Vælger du en af de templates, der indeholder prædefineret indhold, så kan du godt ændre og tilpasse, så det passer præcis til din organisation. 
 5. Navngiv dit spørgeskema under “Name”
 6. Beskriv dit spørgeskema under “Description”
 7. Vælg hvem spørgeskemaet skal være synligt for under “Visibility”. Det vil default være synligt for alle.
 8. Nu kan du tilføje de spørgsmål, du ønsker i spørgeskemaet. Det gør du ved at klikke på “+Question”
 9. Nu åbnes et vindue, hvor du laver dit spørgsmål. 
 10. Under “Question” skriver du spørgsmålet. 
 11. Under “Type” vælger du, hvordan der skal svares på spørgsmålet; Text: en linje tekstsvar, Multiline text: Flerelinjers tekstsvar, Number: tal Yes/No: Afkrydsning, OK/Problem/Irrelevant: Afkrydsning
 12. Under “Description” har du mulighed for at beskrive dit spørgsmål.
 13. Afslut med “Save.” Du har nu tilføjet et spørgsmål til dit spørgeskema. Tilføj så mange spørgsmål du ønsker.
 14. Når dit spørgeskema er færdigt, afslutter du med at trykke på “Create”.

Tip: Du kan ændre på rækkefølgen af dine spørgsmål ved at klikke på pilene op og ned ud for det specifikke spørgsmål.

Bemærk: Questionnaires kan først laves, når barselspolitikken er oprettet. Dit nye spørgeskema tilføjes ikke til de eksisterende planer, som allerede er oprettet, men vil kun være tilgængelige for de planer, du fremadrettet opretter. 

Nedenfor finder du en billedeguide, der viser, hvordan du opretter et nyt spørgeskema.

Sådan ændrer du i et spørgeskema (Questionnaire)

Du kan ændre eller tilføje noget til et spørgsmål i et allerede eksisterende spørgeskema (Questionnaire). Det gøres på følgende måde:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvori du vil ændre et spørgeskema (Questionnaire) og vælg “Open.”
 3. Nu åbnes politikken, og i højre side har du en række faneark, vælg “Questionnaire.”
 4. Nu åbnes en ny side, hvor du kan se dine nuværende spørgeskemaer (Questionnaires), som vil fremgå øverst på siden. Du kan bladre i dem med pilene.
 5. Vælg det spørgeskema (Questionnaire), som du ønsker at ændre i.
 6. Her kan du ændre i skemaets navn (Name), beskrivelse (Description), hvem der kan se det (Visibility in app) og spørgsmålene (Questions). 
 • Hvis du vil ændre i spørgsmålene, skal du klikke på de tre prikker ud for det pågældende spørgsmål og vælge “Open.” Der vil så åbne et vindue, hvor du kan ændre på selve spørgsmålet (Question), hvordan man skal kunne svare (Type) – mulighederne åbnes ved at klikke på pilen, og beskrivelsen af spørgsmålet (Description). Afslut med “Save.”
 • På pilene ud for spørgsmålene er det muligt at ændre på rækkefølgen. Vælg “Move up” eller “Move down.”
 • Ønsker du at slette et spørgsmål, så klikker du på de tre prikker ud for det specifikke spørgsmål. Vælg “Delete”
 1. Til venstre kan du vælge “+ Question”, hvis du ønsker at tilføje et nyt spørgsmål. Her vil åbne et vindue, hvor du kan lave spørgsmålet (Question), vælge hvordan man skal kunne svare (Type) – mulighederne åbnes ved at klikke på pilen, og beskrivelsen af spørgsmålet (Description). Aflsut med “Save.”
 2. Dit nye spørgsmål vil nu fremgå som det sidste i spørgeskemaet. Afslut med “Save.”

Bemærk: Ønsker du at slette et spørgsmål (Question), skal du klikke på de tre prikker ud for det pågældende spørgsmål (Question) og vælge “Delete.”

Bemærk: Ændrer du et spørgeskema (Questionnarie) i en allerede oprettet politik, så vil ændringerne kun være synlig i de barselsplaner, du opretter efterfølgende og ikke være gældende for potentielt allerede oprettede barselsplaner baseret på politikken. 

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Sådan sletter du et spørgeskema (Questionnaire) i din barselspolitik

Hvis du ønsker at slette et spørgeskema, skal du gøre følgende:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, som du vil slette et spørgeskema (Questionnaire) fra og vælg “Open.”
 3. Nu åbnes politikken, og i højre side har du en række faneark, vælg “Questionnaire.”
 4. Nu åbnes en ny side, hvor du kan se dine nuværende spørgeskemaer (Questionnaires), som vil fremgå øverst på siden. Du kan bladre i dem med pilene. 
 5. For at slette et spørgeskema (Questionnaire) skal du trykke på krydset ud for det. Der vil så åbne et vindue, som spørger, om du vil slette dette spørgeskema, og her skal du vælge “Ok”.

Spørgeskemaet er nu slettet, og det kan ikke genskabes.

Bemærk: Sletter du et spørgeskema (Questionnarie), så vil ændringen kun ske i de barselsplaner, du opretter efterfølgende og ikke være gældende for potentielt allerede oprettede barselsplaner baseret på politikken. Her skal du manuelt ind på de allerede oprettede barselsplaner og slette spørgeskemaet, såfremt de heller ikke længere skal have adgang til det. Det gør du på følgende måde:

 1. Vælg “Plans” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den plan, hvor du vil slette et spørgeskema (Questionnaire) fra og vælg “Open.”
 3. Nu åbnes planen, og i højre side har du en række faneark, vælg “Questionnaire.” Nu ser du alle de spørgeskemaer, som er tilknyttet og tilgængelige for den specifikke plan.
 4. Tryk på de tre prikker ud for det spørgeskema, som du ønsker at slette, og vælg “Delete”.
 5. Tryk “Ok” i den pop-up boks, der spørger, om du ønsker at slette spørgeskemaet.

Spørgeskemaet er nu slettet fra den specifikke plan.

Sådan tilføjer du et spørgeskema (Questionnarie) til en allerede oprettet barselsplan

Når du tilføjer et spørgeskema til en barselspolitik, så kommer det ikke automatisk med på de barselsplaner, du potentielt allerede har oprettet baseret på politikken.
Ønsker at du, at et spørgeskema skal være tilgængeligt på en allerede oprettet barselsplan, så kan du derfor gå ind på den specifikke plan og tilføje den.
Det gør du således:

 1. Vælg “Plans” i navigationsbaren til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker ud for den pågældende medarbejders plan, hvor du ønsker at tilføje spørgeskemaet, og vælg “Open”.
 3. Her vises planen.
 4. Der ligger en række faner til højre, vælg Questionnaire, som er markeret med et spørgsmålstegn. 
 5. Tryk på “+”-ikonet i øverste højre hjørne (Add questionnaire).
 6. Der åbner nu en boks, hvor du ser de spørgeskema-templates, du kan tilføje til planen. Markere den du ønsker. 
 7. Afslut med “Ok”.
  Spørgeskemaet er nu tilføjet til den specifikke medarbejders barselsplan.