bclude

Send notifikationer på et bestemt tidspunkt om året.

For administratoren (Admin) af bclude.

For mange er det nødvendigt at kunne sende notifikationer på et bestemt tidspunkt om året, når man har barslende medarbejdere. Det kan være for at sikre, I ikke glemmer medarbejderen, når I dele julegaver ud eller holder årlige sociale arrangementer. Det kan også være i forhold til fx lønforhandlinger.

Bonus info:
De fleste arbejdspladser – såvel offentlige som private – har planmæssige lønforhandlinger én gang om året. Har du en medarbejder, der er fraværende pga. graviditet eller barsel, under de årlige lønforhandlinger, så er det i strid med ligelønsloven og ligebehandlingsloven, hvis medarbejderen bliver forbigået i forhold til en lønforhandling eller lønstigning under orloven.

Ved bclude vil vi gerne være med til at sikre, at I husker jeres medarbejere på barsel, både så I sikrer en god tilknytning, men også så I holder jer på rette side af loven.

Derfor kan I opsætte notifikationer baseret på et bestemt tidspunkt på året, fx når I holder lønsamtaler. Disse notifikationer skal sættes op I jeres barselspolitikker.
Nedenfor fortæller vi hvordan:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil tilføje en notifikation og vælg “Open.”
 3. Til venstre under Statistics vælger du “+ Notification.
 4. Der åbner et vindue, hvor du opretter din notifikation. 
 5. Giv notifikationen et navn under “Name”.
  Fx “Lønsamtale”.
 6. Under Date Type vælges Fixed date.
 7. Definer hvornår notifikationen skal sendes ud under Date.
  Under Month skriver du fx 9, hvis det er september. Under Day vælger du fx 1, hvis det skal være den 1. dag i september. Notifikationen sendes så ud d. 1. september hvert år, såfremt der er medarbejdere på barsel. 
 8. Under Visibility in app markerer du, hvem notifikationen skal være synlig for. Fx HR, Manager og Parent. 
 9. Under Recipient vælger du, hvem der er modtager af notifikationen, og dermed er ansvarlig for fx afholdelse af lønsamtale med den barslende medarbejder. Vi anbefaler, det er Manageren, der modtager notifikationen. 
 10. Under Description udfyldes en beskrivelse af notifikationen. 
 11. Dernæst udfyldes Email Subject (emnefelt) og Email Content (indholdet i mailen), som sendes til modtageren (recipient) af notifikationen. 
 12.  Afslut med “Save.”

Din notifikation vil du nu være en del af den pågældende barselspolitik.

Bemærk: Når du er færdig med at redigere i politikken, så skal du huske at gemme hele barselspolitikken. Det gør du ved at klikke på “Save” i venstre hjørne.
Tilføjer du notifikationen til en allerede oprettet politik, så den vil kun være gældende i de barselsplaner, du opretter efterfølgende og ikke være gældende for potentielt allerede oprettede barselsplaner baseret på politikken.