bclude

Sådan sender du en email til alle barslende medarbejdere.

For HR, Payroll og Manager i bclude.

Hvis du ønsker at sende en email til dine medarbejdere, som skal eller er på barsel, gøres det på følgende måde:
Bemærk: Medarbejderne skal være oprettet i bclude, inden dette er muligt.

  1. Åben dashboarded ved at vælge “Dashboard” i navigationsbaren til venstre.
  2. Tryk på pilen i feltet “Actions” i højre hjørne. 
  3. Der vil nu åbnes et vindue, hvor du skal vælge modtager (Recipient). Her vælger du Parent.
  4. Derefter skal du ved “Plans” vælge, hvorvidt du vil sende mailen til dem, som er på barsel (On leave), dem som har aktivitet i deres planer, men ikke nødvendigvis er på barsel(Active) eller dem der har aktivitet i deres plan samt dem der har en plan, som endnu ikke er aktiv (Active + Future).

    Ønsker du fx at sende en email til alle medarbejder med en barselsplan, uanfægtet om de er barsel lige nu eller skal det senere, så vælger du først “Parent” og derefter “Active + Future”. Det kan fx være, hvis du vil informere om et nyt barselsinitiativ.
  5. Afslut med “Ok”.
  6. En ny mail åbner med alle medarbejdernes email-adresser.
    Skriv indholdet i din mail og send den.

Tip: Når du sender en email til dine medarbejdere på barsel via bclude, vil den også komme til medarbejderes private mail, såfremt medarbejderen har tilføjet den. Den private email vil fremgå under Cc i mailen.