bclude

Håndtering af din organisations barselsbetingelser (Terms).

For administratoren (Admin) af bclude.

Når din organisation bliver oprettet og onboardet på bclude, så tages der altid stilling til, hvorvidt de vilkår I stiller til rådighed i jeres barselspolitik er betinget af fx forældrerolle, overenskomst, anciennitet etc. Dette kalder vi i bclude jeres Terms, som defineres med en række kategorier Tags.

Eksempel: Langt de fleste organisationer har en barselspolitik, der er betinget af medarbejderens forældrerolle (et term), hvor det vil være af betydning for medarbejderens rettigheder under barsel/forældre orlov, hvorvidt han/hun er mor eller far/medforælder (tags).

Du finder dine barselsbetingelser således:

 1. Vælg ”Organizations” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker, som står yderst til højre, ud for den organisation det drejer sig om. Vælg ”open”.
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer settings.
 4. Vælg “#” for at gå til betingelser (Terms) og tags. Her ser du dine betingelser og tags.


Skulle du efterfølgende have behov for at tilføje yderligere eller redigere i de eksisterende har vi samlet en række guides til jer neden for:

Sådan opretter du betingelser (Terms) for din barselspolitik

Ønsker du at tilføje en ny betingelse, som er afgørende for, hvilke rettigheder din medarbejder har under barsel, så skal du følge denne guide:

I det følgende eksempel, oprettes Anciennitet som en betingelse (term):

 1. Vælg ”Organizations” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker, som står yderst til højre, ud for den organisation du ønsker at tilføje betingelser (terms) til. Vælg ”Open.”
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer settings.
 4. Under “#” finder du redigeringsmulighederne for dine betingelser (Terms).
 5. Skriv navnet på din betingelse (Term) fx “Anciennitet” i feltet “new term” og tryk på “+.”  Herefter vil Anciennitet fremgå som betingelse længere nede på siden.
 6. Til hver betingelse skal der oprettes tags, der definerer betingelsen. Under  Anciennitet oprettes der fx følgende tags “Over 9 mdr.” og “Under 9 mdr.” Bemærk: Dit tag er oprettet, når der er et gråt omrids. Hvis der ikke kommer et gråt omrids, er den ikke registreret. Tryk enter når du har skrevet dit tag
 7. Afslut med “save.” Du har nu oprettet en betingelse.

Bemærk: Du skal efterfølgende gå ind under Policies, hvor du vil se dine forskellige barselspolitikker. Her skal du åbne dine barselspolitikker og markere det specifikke tag, som fremadrettet skal være gældende for medarbejderen for at få ret til de pågældende vilkår i den specifikke barselspolitik.

Nedenfor finder du en billedeguide, der viser, hvordan du opretter en ny betingelse med tilhørende tags.

Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Sådan sletter du betingelser for jeres barselspolitik (Terms)

Står du i den situation, at en af de betingelser, du har oprettet ikke længere er relevant for jeres barselspolitikker, så kan du slette den på følgende måde:

 1. Vælg ”Organizations” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker, som står yderst til højre, ud for den organisation du ønsker at tilføje betingelser (terms) til. Vælg ”open.”
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer settings.
 4. Under “#” finder du redigeringsmulighederne for dine betingelser (Terms)
 5. Der vil være et kryds ved siden af betingelserne, klik på krydset ud for den betingelse (Term) du ønsker at slette.
 6. Afslut med “Save.” 


Bemærk: Vi anbefaler, at du går ind under Policies, hvor du vil se dine forskellige barselspolitikker. Når du har fjernet et Term med tilhørende tags, så vil der være en rød markering ud for de politikker, som tidligere er blevet baseret herpå. For at fjerne det, så skal du åbne politikken og gemme den igen. Så vil du ikke længere se den røde markering. 

Sådan ændrer du navn på en betingelse (Term)

Hvis du ønsker at ændre navnet på en betingelse (Term), kan det gøres på følgende måde:

 1. Vælg ”Organizations” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker, som står yderst til højre, ud for den organisation det drejer sig om. Vælg ”open”.
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer settings.
 4. Vælg “#” for at gå til betingelser (Terms). 
 5. Nederst på siden fremgår dine betingelser (Terms). Tryk på de tre prikker ud for den betingelse, som du vil ændre og vælg “Open.” Der vil så komme et vindue frem med “Name,” hvor du kan ændre navnet. Tryk på “Ok”, når du har ændret navnet.
 6. Afslut med “Save” i venstre hjørne.

Tip: Alle redigeringer som du kunne få brug for at lave i dine betingelser (Terms), gøres på samme måde som denne.  

Sådan ændrer du dine tags 

Står du i den situation, at en eller flere af de tags, du har til dine betingelser, ikke længere er relevant for jeres barselspolitikker, så kan du ændre dem på følgende måde: 

 1. Vælg ”Organizations” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker, som står yderst til højre, ud for den organisation det drejer sig om. Vælg ”open”.
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer settings.
 4. Vælg “#” for at gå til betingelser (Terms) og tags. Her ser du dine betingelser og tags. 
 5. Ønsker du at slette et tag, så klikker du på krydset i tagget. Tagget slettes. 
 6. Ønsker du at tilføje et nyt tag til en betingelse, så begynder du blot at skrive på den lilla linje under din betingelse. Når du trykker “Enter”, så oprettes tagget, og det vil fremgå i en lilla boks på linjen. 
 7. Afslut med “Save”. 
 8. Gå derefter ind under “Policies” på navigationsbaren og vælg den politik, som skal opdateres med de nye tags. 

Bemærk: Du kan ikke redigere et tag. Så du skal i et sådan tilfælde slette det og oprette et nyt.