bclude

Fastholdelsesrapport (Retention data).

Når du anvender bclude, kan du få vist data i form af en fastholdelsesrapport, der viser, om dine medarbejdere stadig er ansat efter afsluttet barselsperiode og igen 6 måneder efter barselens afslutning.

Når en medarbejder indsender sin barselsplan, genererer bclude automatisk en fastholdelsesrapport for medarbejderen. Her skal administratoren eller HR angive, om medarbejderen fortsat er ansat efter barselsperioden og igen 6 måneder efter barselsperiodens afslutning.

For at besvare spørgsmålet skal du følge disse trin

 1. Vælg “Statistics” i menubaren.
 2. Tryk på de tre prikker ved siden af “Retention” og vælg “Open retention data.”
 3. Der åbner sig en side, hvor du kan se medarbejderne med afsluttet barselsforløb.
 4. Tryk på de tre prikker ved siden af medarbejderen og vælg “Open.”
 5. Nu åbnes detaljerne om medarbejderens ansættelse efter afsluttet barselsforløb.
 6. Svar på, om medarbejderen fortsat er ansat under “Is still employed.”
 7. Hvis du svarer “No”, vil der fremkomme en dropdown, hvor du kan angive årsagen til, at medarbejderen er stoppet.
 8. Afslut med “Save.”

Dine angivelser samles i en fastholdelsesrapport, som du finder ved at trykke på “Statistic” i menubaren og derefter under “Retention”. Her viser to cirkeldiagrammer, hvor stor en procentdel I har formået at fastholde i forbindelse med et barselsforløb.

For at hjælpe dig med at huske at udfylde denne rapport for medarbejderen, kan administratoren under organisationsindstillinger oprette en notifikation. Dette gøres på følgende måde:

 1. Vælg “Organizations” i navigationsbaren yderst til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker yderst til højre ved den organisation, du ønsker at tilføje notifikationen til. Vælg “Open.”
 3. Tryk på tandhjulet yderst til højre, der symboliserer indstillinger.
 4. Under “Settings” vises mulighederne for at opsætte dine autonotifikationer.
 5. Til venstre ser du en liste over de forskellige handlinger, som kan udføres i systemet. Hvis du ønsker, at der skal udsendes autonotifikationer, når der skal udfyldes en fastholdelsesrapport, vælges “Due retention report.”
 6. Tryk på de tre prikker ved “Due retention report” og derefter på “+ Add.”
 7. Udfyld oplysningerne om notifikationen. Bemærk: Kun HR og administratorer kan udfylde rapporten, så du skal vælge HR som modtagere (Recipients). Notifikationen sendes til den e-mailadresse, som er indsat under fanen “@.”
 8. Afslut med “Save.”

HR vil nu modtage en notifikation vedrørende udfyldelse af fastholdelsesrapporten for medarbejdere, når deres barselsforløb afsluttes, og igen 6 måneder efter. Bemærk, at hvis medarbejderen har afsluttet sin ansættelse, når barselsforløbet er afsluttet, sendes der naturligvis ikke en notifikation igen 6 måneder efter endt barselsforløb.