bclude

Dokumenter i din barselspolitik.

For administratoren (Admin) af bclude.

Under din allerede eksisterende barselspolitikker, eller når du har oprettet en ny barselspolitik, så har du mulighed for at tilføje relevante dokumenter til barselspolitikken. Det kan være, du gerne vil tilføje en PDF med hele jeres politik samlet, en guide over hvordan man kan holde barsel eller en inspirationsartikel om at være på barsel i lige netop jeres virksomhed.

Nedenfor finder du en rækkes guides til, hvordan du håndterer dokumenter i din barselspolitik.

Sådan tilføjer du et dokument til din politik

Hvis der er nogle dokumenter, som knytter sig til en politik eller vejledning relevant for barslen, kan det være rart at have dem samlet. For at tilføje et dokument til din politik, skal du gøre følgende:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil tilføje et dokument og vælg “Open.”
 3. Her vises politiken. Til højre ligger der tre faner, vælg den med mappen (Documents).
 4. Til venstre er der et felt, hvor dokumenter kan uploades. Du kan enten trække et dokument ind i feltet (drag & drop), eller trykke på “Upload.” Trykker du på “Upload”, vil der åbne et vindue, hvor du kan vælge dit dokument ved at trykke på “Åben.”
 5. Der vil herefter åbne et vindue, hvor dokumentet skal beskrives. Her skal du give dokumentet et navn (Name), vælge hvem dokumentet skal være synligt for (Visibility in app) og tilføje et tag – fx “Management guide.” Afslut med “Ok.”
 6. Dit dokument vil nu fremgå på siden.

Bemærk: Tilføjer du et dokument til en allerede oprettet politik, så vil dokumentet kun være synligt i de barselsplaner, du opretter efterfølgende og ikke være gældende for potentielt allerede oprettede barselsplaner baseret på politikken. 

Hvorfor kan jeg ikke se nogle dokumenter?

Tilføjer du et dokument til en allerede oprettet politik, så vil dokumentet kun være synligt i de barselsplaner, du opretter efterfølgende og ikke være gældende for potentielt allerede oprettede barselsplaner baseret på politikken. Ønsker du også at dokumentet er tilgængeligt for barselsplaner, der blev oprettet inden, du tilføjede dokumentet til politikken, så skal du tilføje det til hver enkelt barselsplan.
Det gør du således:
1. Vælg “Plans” i navigationsbarsen til venstre

2. Tryk på de tre prikker ud for den medarbejder, som skal have adgang til dokumentet

3. Tryk på “Dokuments” i højre faneark. 

4. Tryk på Upload for at uploade dokumentet. Du kan også “Drag & Drop” dokumentet ind. 

Nu åbner siden, hvor du kan se, hvilke dokumenter der lagt op til barselsplanen. 

5. Der kommer en pop-up, hvor du skal give dokumentet et navn, vælge hvem det skal være synligt for og give det et tag. 6. Tryk “Ok”.
Dokumentet er nu vedhæftet de specifikke barselsplan

Sådan ændrer du på, hvem der kan se et dokument 

Ønsker du at ændre synligheden på et dokument, så kan du gøre det på følgende måde:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil lave ændringen. Tryk på “Open.”
 3. Her vises politiken. Til højre ligger der tre faner, vælg den med mappen (Documents).
 4. Tryk på de tre prikker ud for det dokument, som du ønsker at ændre synligheden på og vælg “Open info.”
 5. Under “Visibility in app” kan du se, hvem dokumentet er synligt for (omgivet af lilla og flueben). Ønsker du at fjerne nogen, skal du trykke på dem, og fluebenet vil forsvinde. Ønsker du at tilføje flere, skal du trykke på fx “Manager”, og det vil blive omgivet af lilla og et flueben.
 6. Afslut med “Ok.”
Sådan sletter du et dokument
 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil slette et dokument og vælg “Open.”
 3. Her vises politiken. Til højre ligger der tre faner, vælg den med mappen (Documents).
 4. Tryk på de tre prikker ud for det dokument, som du ønsker at slette og vælg “Delete.”
 5. En pop-up boks kommer frem. Her skal du trykke på “Ok”.
  Dokumentet er nu slettet, og handlingen kan ikke fortrydes.

Bemærk: Sletter du et dokument til en allerede oprettet politik, så vil ændringerne kun være gældende i de barselsplaner, du opretter efterfølgende og ikke være gældende for potentielt allerede oprettede barselsplaner baseret på politikken. 
Ønsker du at slette et dokument i en oprettet plan, skal du gøre følgende: 

 1. Vælg “Plans” i navigationsbaren til venstre.
 2. Tryk på de tre prikker ud for den medarbejder, hvis plan du ønsker at slette et dokument i og vælg “Open”.
 3. Her vises planen. Til højre ligger der en række faner, vælg den med mappen (Documents).
 4. Tryk på de tre prikker ud for det dokument, som du ønsker at slette og vælg “Delete.”
 5. En pop-up boks kommer frem. Her skal du trykke på “Ok”. 

Dokumentet er nu slettet på den specifikke plan, og handlingen kan ikke fortrydes.