bclude

Barselsplanens forskellige stadier.

For Admin, HR, Payroll og Manager i bclude

Når du åbner en barselsplan på bclude, kan du se stadiet, den befinder sig i, øverst til venstre under “State”. Dette er nyttigt både for din medarbejder og dig som enten leder, HR eller payroll. Lad os gennemgå de forskellige stadier og hvad der afgør dem.

En barselsplan kan have følgende stadier:

  • Initial: Dette er det første stadie i en barselsplan, som bclude genererer, så snart der oprettes en barselsplan til din medarbejder. Den indeholder kun faste intervaller, altså de orlovsperioder, hvor medarbejderen skal afholde barsel og som ikke kan ændres. Nogle barselsplaner indeholder ikke faste orlovsperioder, for eksempel når det gælder far/medforælder, da de selv kan tilpasse og planlægge deres barsel efter barnets fødsel. I sådanne tilfælde vil den initiale barselsplan ikke indeholde nogen orlovsperioder, før medarbejderen har taget stilling til dem.
  • Draft: Medarbejderens barselsplan befinder sig i “draft”-stadiet, når hun/han har besvaret de spørgsmål, der præsenteres, når hun/han åbner sin barselsplan første gang. Disse spørgsmål hjælper bclude med at generere et mere præcist udgangspunkt for, hvordan barselsplanen vil se ud. Du kan læse mere om spørgsmålene her [indsæt link til artikel om spørgsmål ved barselsplan]. Når medarbejderen har besvaret spørgsmålene omkring sin barsel, genereres der et udkast til barselsplanen, som medarbejderen selv kan ændre yderligere.
  • Current: Medarbejderens barselsplan når dette stadie, når hun/han trykker på knappen “Set to current”. Dette gøres, når medarbejderen mener, at barselsplanen stemmer overens med forventningerne. Planen kan selvfølgelig ændre sig afhængigt af, hvornår barnet bliver født, men det er vigtigt, at planen afspejler medarbejderens forventning. I Danmark skal medarbejderen senest 4 uger før forventet fødsel angive sin forventet barsel umiddelbart efter fødsel. I vores system angiver medarbejderen netop dette, ved at trykke på “Set to current”. Du får således kendskab til medarbejderens forventede barsel efter fødslen, hvilket er vigtigt i forhold til planlægning og refusionssøgning.
  • Submitted: Medarbejderens barselsplan når dette stadie, når hun/han trykker på knappen “Submit Plan”. I Danmark skal dette ske senest 6 uger efter fødslen, og her fastlægger medarbejderen sin endelige plan for, hvordan barslen bliver.