bclude

Sådan angiver din medarbejder sin barsel umiddelbart efter fødsel.

I Danmark skal medarbejderen senest 4 uger før forventet fødsel, angive sin forventet barsel umiddelbart efter fødslen. I vores system angiver medarbejderen netop dette, ved at trykke på “Set to current”. Dette vil således fremgå på medarbejderens plan under “State”. Du får således kendskab til medarbejderens forventede barsel efter fødslen, hvilket er vigtigt i forhold til planlægning og refusionssøgning. 

Ønsker du at få en notifikation om, at medarbejderen har angivet sin barsel umiddelbart efter fødsel, kan du læse mere om, hvordan du sætter det op her.