bclude

Sådan sender du en email til alle ledere.

For HR og Payroll i bclude.

Hvis du ønsker at sende en email til alle de ledere (Managers), som har medarbejdere der skal eller er på barsel, gøres det på følgende måde:

  1. Åben dashboarded ved at vælge “Dashboard” i navigationsbaren til venstre.
  2. Tryk på pilen i feltet “Actions” i højre hjørne.  
  3. Der vil nu åbnes et vindue, hvor du skal vælge modtager (Recipient). Her vælger du Manager.
  4. Derefter skal du vælge hvilken type plan (Plans) de medarbejdere, som de pågældende ledere (Managers) har ansvaret for, har. Her kan du altså vælge, hvorvidt du vil sende mailen til 1) lederne (Managers) med medarbejdere på barsel (On leave) 2) lederne (Managers) med medarbejdere, som har aktivitet i deres planer, men som ikke nødvendigvis er på barsel (Active) eller 3) Lederne (Managers) med medarbejdere der har aktivitet i deres plan, samt dem der har en plan, som endnu ikke er aktiv (Active + Future).

    Ønsker du fx at sende en mail til lederne (Managers) med medarbejdere på barsel, så vælger du først “Manager” og derefter “On Leave”.
  5. Afslut med “Ok”.
  6. Der åbnes nu en ny mail, hvor alle ledernes mailadresser indgår, og du kan skrive din mail og sende den.

Tip: Du kan også sende mailen til både Parents og Managers, ved at vælge både Parent og Manager, når vinduet i step 3 åbner.