bclude

Kan jeg få en notifikation, når medarbejderens løn ændrer sig?.

Med bclude kan vi sende notifikationer til f.x jeres lønafdeling, når en medarbejders løn ændrer sig eller stopper i forbindelser en barsel. Det er i sådan en situation ofte vigtigt, at det bliver tilrettet i jeres lønssystem. For at sende notifikation herom kan du gøre følgende:

 1. Vælg “Policies” i navigationsbaren til venstre. 
 2. Tryk på de tre prikker ud for den politik, hvor du vil tilføje en notifikation og vælg “Open.”
 3. Til venstre under Statistics vælger du “+ Notification.
 4. Der åbner et vindue, hvor du opretter din notifikation. 
 5. Giv notifikationen et navn under “Name”.
  Fx “Medarbejderens orlov med løn stopper”.
 6. Definer hvornår notifikationen skal sendes ud. I dette tilfælde vil det være Interval end + 0 weeks.
  På den måde sendes notifikationen ud, når et barselsinterval slutter. 
 7. Under limitation vælges “Salary”
 8. Og under “If salary is”  vælges fx “Full”. Det betyder således, at notfikationen sendes ud, når en orlovsperiode/interval med fuld løn slutter.  
 9. Under Visibility in app markerer du hvem notifikationen skal være synlig for. Fx kun HR og Payroll. 
 10. Under Recipient vælger du, hvem der er modtager af notifikationen. Fx Payroll
 11. Under Description udfyldes en beskrivelse af notifikation. Fx “Medarbejderen har sidste orlovsdag med fuld løn. Husk at registrere dette i jeres lønsystem”. 
 12. Dernæst udfyldes Email Subject (emnefelt) og Email Content (indholdet i mailen), som sendes til modtageren (recipient) af notifikationen. 
 13.  Afslut med “Save.”