bclude

Barselslovgivningen.

Seneste indlæg.

Introduktion til den nye barselsorlov Ved bclude arbejder vi med barsel hver dag, idet vi ønsker at digitaliserer processerne og samtidig skabe …

Sådan fordeler den nye barselslov barslen. D. 1. juli 2022 fik Danmark en ny barselslov. Vi har kort opsummeret, hvad den betyder …

Varslingsregler for den nye barselslov Den nye barselslov er trådt i kraft, og med den følger også ændringer i forhold til varslinger …